Licencia na prevádzkovanie technickej služby

Oprávnenie č.170600219/07/2017/EZ/S-O

 

Osvedčenie